Arbeta med koppling till Skatteverket

För dig som har aktiebolag finns möjligheten att sätta upp en koppling till Skatteverket, så att programmet automatiskt hämtar händelser från ditt skattekonto. När kopplingen är aktiverad gör programmet en koll varje morgon om det finns nya händelser på ditt skattekonto och importerar dem.

När du har satt upp och aktiverat kopplingen till Skatteverket, börjar Visma eEkonomi Pro att importera alla händelser från aktiveringsdagen och 30 dagar bakåt. Skulle någon av dessa händelser redan finnas i Visma eEkonomi Pro, kommer de inte att importeras.

Aktivera koppling till Skatteverket

  1. Gå till Inställningar - Kassa- och bankkonton.

  2. Välj skattekontot och sedan välj Aktivera koppling.

  3. Följ instruktionerna i guiden.

I det sista stegen i guiden, kommer knappen Aktivera att ta dig till Skatteverkets webbplats, där du loggar in och gör de sista stegen för att slutföra aktiveringen.

Frågor och svar

Relaterade avsnitt

Månadsavstämning Skattekonto

Bankkoppling, bankintegration, automation, skattekoppling