Periodisera kundfaktura

Du kan använda funktionen Periodisering när du arbetar med kundfakturor för att få en mer rättvisande fördelning av dina intäkter. Periodisering kan exempelvis användas om du fakturerar hyra för tre månader åt gånger och vill ha en jämn fördelning av intäkterna över alla tre månaderna. Det är inte bara intäkterna som kan periodiseras. Genom att kryssa för rutan för att använda vilande utgående moms kan du även fördela försäljningsmomsen jämnt i din momsredovisning.

För att se kommande periodiseringar går du till Bokföring - Verifikationer - Kommande periodiseringar.

  1. Välj Försäljning - Kundfakturor - Ny kundfaktura.
  2. Registrera din kundfaktura och välj Periodisera.

Om du ska periodisera en kundfaktura som redan har bokförts väljer du fakturan från listan och klickar på Öppna. Sedan väljer du Åtgärder - Periodisering. Tänk på att om du använder kontantmetoden i Visma eEkonomi Pro är det inte möjligt att periodisera en kundfaktura.

  1. Välj den intäkt som ska periodiseras.
  2. Kontrollera beloppet och gör eventuella justeringar. Beloppet kan bara justeras till ett lägre belopp än totalbeloppet.
  3. Ange det konto som periodiseringen ska bokföras mot.
  4. Ange det datum då första periodiseringen ska genomföras.
  5. Välj det antal månader som intäkten ska fördelas på.

Om du markerar rutan Använd vilande utgående moms periodiseras momsen med samma intervall som motsvarande intäkt.

  1. Välj Spara för att gå tillbaka till kundfakturan. Artikelraden som gäller periodiseringen av intäkt visas i kursiv text.

I samband med att kundfakturan bokförs förbereds verifikationer för kommande periodiseringar. En notifiering visas när det är dags att bokföra nästa periodisering.

Relaterade avsnitt

Ändra eller ta bort periodisering av kundfaktura
Skapa faktura

Sökord: vilande moms, vilande utgående moms, periodisering