Hur skapar eller ändrar jag ett räkenskapsår?

Du hittar inställningarna för räkenskapsår under Inställningar - Räkenskapsår och IB. Här kan du skapa ett nytt räkenskapsår genom att klicka på Nytt räkenskapsår. Visma eEkonomi Smart föreslår automatiskt att fortsätta det nya räkenskapsåret från där det föregående slutade.

Skapar du en ny verifikation eller en faktura på ett datum som ligger utanför innevarande räkenskapsår, får du en fråga om du vill skapa ett nytt räkenskapsår.

Vill du ändra på inställningarna för ett räkenskapsår markerar du det aktuella året och välj Redigera. Här kan du nu antingen förlänga året eller förkorta det genom att ändra slutdatum.

Datumet på din verifikation styr vilket räkenskapsår den bokförs i. Du behöver alltså inte själv byta år om du jobbar med två år samtidigt, t ex vid ett nytt räkenskapsår. Läs mer i avsnittet Inställningar för räkenskapsår och ingående balans.