När och varför ska jag låsa bokföringen?

Det är Bokföringsnämnden som sätter riktlinjer för när du ska låsa din bokföring. Anledningen till att du ska låsa bokföringen är för att fastställda rapporter inte ska kunna ändras i efterhand.

Olika regler gäller beroende på storleken på ditt företag. Du kan läsa mer om riktlinjerna och hur du hanterar dem i Bolagsverkets vägledning. Baserat på dina inställningar skickar Visma eEkonomi Smart en påminnelse om när det är dags att låsa bokföringen.

För att låsa en månad:

  1. Gå till Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter.
  2. Välj Bokföring låst t.o.m.

För att låsa ett helt år:

  1. Gå till Inställningar - Räkenskapsår och IB.
  2. Välj året och sedan Redigera.
  3. Kryssa i rutan Lås bokföringsåret.

Rättningar ska göras i samma period som felet upptäcktes. Det innebär att om du upptäcker ett fel i en låst månad ska korrigeringsverifikationen bokföras i den olåsta månad som du jobbade i när du upptäckte felet. Det är därför viktigt att noggrant granska uppgifter innan du låser en månad.