Vilken information använder Visma eEkonomi för att kontrollera om kunder kan ta emot e-fakturor?

När programmet söker efter din kunds elektroniska mottagaruppgifter används kundnamn, organisationsnummer eller GLN för att identifiera om kunden kan ta emot e-fakturor när kunden är ett företag.

Om kunden är en privatperson används personnumret för att kontrollera om kunden kan ta emot e-fakturor via Kivra. Redigera kunden och lägg till kundens personnummer (10 eller 12 siffror) eller e-postadress.

För mer information om e-fakturor, gå till avsnittet E-fakturor.