Visma eEkonomi Smart

Hur lägger jag till en minuspost på fakturan?

Minusposter läggs till genom att lägga in antalet med ett minustecken i fältet Antal när du skapar fakturan. Du hittar ytterligare information om hur du kan använda funktionen för rabatter under rubriken Nyttiga tips - Rabatter i avsnittet Skapa faktura.