Visma eEkonomi Smart

Hur registrerar jag semesterlön i Visma eEkonomi Smart?

Semesterlön räknas vanligtvis ut enligt sammalöneregeln eller procentregeln, beroende på om den anställda har en fast lön eller får lön enligt hur mycket de har jobbat under en särskild period. Sammalöneregeln används för de som har en fast månadslön och procentregeln gäller när anställda arbetar oregelbundet och exempelvis är timanställda.

Sammalöneregeln

Om dina anställda arbetar regelbundna tider gäller oftast sammalöneregeln. Det innebär att du betalar ut månadslönen som vanligt till dina anställda och i tillägg till det även 0,43 % av månadslönen för varje betald semesterdag.

Procentregeln

Om dina anställda arbetar oregelbundet och exempelvis får betalt per timme kan det vara bra att använda sig av procentregeln. Du fastställer dina anställdas semesterlön genom att räkna ut hur mycket 12 % av årslönen under intjänandeåret är.

När du har räknat ut hur mycket semesterlön du ska betala ut till dina anställda lägger du in beloppet i deras lönebesked i Visma eEkonomi Smart. Lägg helt enkelt till en rad med lönearten Semesterlön så delas kostnaderna upp på olika konton beroende på den anställdes personalkategori.

Sökord: semesterlön, semesterersättning

Relaterade avsnitt

Allt om semesterregler

 

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...