Kom i gång med resultatenheter

I Visma eEkonomi Smart kan du använda dig av resultatenheter. En resultatenhet används för att kunna följa upp din verksamhet mer detaljerat genom att bokföra kostnader och intäkter på en specifik enhet eller inventarie. Har du en lastbil där du vill se exakt vilka kostnader som den för med sig och vilka intäkter som den genererar, kan du göra det med hjälp av resultatenheter.

Företagsinställningar

För att kunna arbeta med resultatenheter i programmet, måste du aktivera funktionen. Det gör du under Inställningar - Företagsinställningar i menyn.

För att kunna bokföra dina kostnader och intäkter på dina resultatenheter måste du också aktivera de konton i kontoplanen som används. Konton för kostnader och intäkter är föraktiverade för resultatenheter. Konton för tillgångar och skulder är inte föraktiverade.

I Visma eEkonomi Smart kan du använda dig av tre olika resultatenheter. För att lägga upp de olika resultatenheterna i programmet går du in under Bokföring - Resultatenheter . Här kan du lägga upp respektive resultatenhet och lägga till de kostnadsbärare som ska ingå i enheten.

Nu kan du börja använda resultatenheterna i din bokföring .

Läs mer i Lägg till resultatenheter.

Inköp

Du köper in t ex drivmedel som ska bokföras som en kostnad på en maskin. Leverantörsfakturan ska registreras och kostnaden delas upp på de resultatenheter som du registrerat.

Läs mer i avsnittet Registrera leverantörsfaktura.

Du gör ett inköp mot kvitto, där kostnaden ska bokföras på en resultatenhet. Kvittot ska registreras och kostnaden delas upp på de kostnadsbärare som inköpet avser.

Läs mer i avsnittet Matcha utbetalningar manuellt.

Försäljning

Du säljer en tjänst, där inkomsten ska bokföras på en resultatenhet. Kundfakturan skapas och inkomsten delas upp på den/de kostnadsbärare som du väljer att registrera.

Läs mer i avsnittet Skapa faktura.

Bokföring

Du behöver skapa en manuell verifikation, där resultatenheter ska användas. Läs mer i avsnitten Skapa manuell verifikation och Ändra resultatenhet, transaktionstext eller projekt.

Relaterade avsnitt

Resultatenheter och kostnadsbärare

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.