Kom i gång med MOSS

I januari 2015 infördes nya regler för dig som säljer elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster eller sändningstjänster till privatpersoner i andra EU-länder. Denna typ av tjänster ska då beskattas i det land där köparen finns och det är du som säljare som ansvarar för att betala in momsen. För att underlätta redovisningen av moms har Skatteverket infört en ny e-tjänst, Mini One Stop Shop (MOSS). Läs mer på skatteverket.se.

Du som är registrerad för MOSS, samt använder faktureringsmetoden, lämnar din deklaration och betalar MOSS-relaterad moms till Skatteverket. Skatteverket ser till att momsen kommer till respektive land. Den särskilda deklarationen för MOSS är en helt egen deklaration där du endast ska redovisa omsättningen av ovanstående tjänster. Deklarationen för MOSS ingår inte i momsdeklarationen.

Programinställningar

Du måste göra vissa inställningar i programmet för att kunna arbeta med MOSS.

  1. Välj Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter.
  2. Markera Säljer elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster och sändningstjänster (MOSS).
  3. Gå till Försäljning - Artiklar.

Du kan nu skapa fakturor till dina utländska privatkunder med de artiklar som du gjort ovanstående inställningar för.

Skapa MOSS-rapport för rapportering till Skatteverket

Du kan skapa en rapport som du kan använda som underlag för rapporteringen till Skatteverket.

  1. Välj Bokföring - Rapporter.
  2. Välj MOSS-rapport - Skapa rapport.
  3. Välj den kvartalsperiod du vill skriva ut.
  4. Klicka på pilen intill Visa och välj om du vill Spara pdf eller Spara som CSV-fil.

En rapport i pdf- eller CSV-format skapas. som du kan spara och använda som underlag vid rapporteringen till Skatteverket.

Relaterade avsnitt

Företagsinställningar
Artiklar
Rapporter

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.