Kom igång med inköp

Under Inköp finns alla funktioner samlade som har med inköp att göra. Ta för vana att registrera leverantörsfakturor direkt när du får dem, så får du bra kontroll på dina utgifter och kommande utbetalningar.

Leverantörer

I leverantörsregistret anger du de grunduppgifter som behövs för att betala fakturorna i rätt tid och till rätt konto. Efterhand som du lägger till fler leverantörer i programmet byggs ditt register upp och det går snabbt att registrera fakturor för dina inköp. Leverantörsfakturaöversikten ger dig en bra överblick av vilka fakturor du har fått och om de är betalda eller inte.

Lägg till leverantör

Importera eller exportera register (CSV-fil)

Registrera leverantörsfaktura

När du ska registrera en leverantörsfaktura utgår du från Leverantörsfakturor och den leverantör som du fått fakturan från. All information som behöver anges i programmet hittar du på fakturan som du fått från din leverantör. Efter att du angett fakturans totalbelopp och eventuell moms väljer du vilken typ av kostnad fakturan avser.

Om du till exempel har blivit fakturerad för hyra väljer du Lokalhyra, för en räkning från Visma Spcs väljer du Programvara. Programmet kommer ihåg vilket konto du senast använde för leverantören och föreslår det automatiskt när du registrerar nästa faktura.

Registrera leverantörsfaktura

De fakturor du registrerat samlas under Leverantörsfakturor. Där får du en bra överblick och du kan enkelt söka bland dina leverantörsfakturor på exempelvis belopp, datum eller delar av ett namn.

Registrera inköp mot kvitto

Om du har gjort ett inköp med företagskortet måste du registrera kvittot i Visma eEkonomi Smart. Genom att fota kvittot i Visma Scanner-appen kan du skicka kvittot direkt till Visma eEkonomi Smart. När du registrerar ett inköp mot kvitto går du till Kassa- och bankhändelser för att hitta eller lägga till transaktionen från ditt kontoutdrag och skapa en verifikation för Inköp mot kvitto som matchar bankhändelsen.

Matcha utbetalningar manuellt

Registrera inköp som betalats med egna pengar

Om du har enskild firma finns det ett snabbt sätt att registrera inköp som gjorts från ett privat konto. För kvitton är det lättaste sättet att skicka dem till Visma eEkonomi Smart från Visma Scanner. Från Inköp - Bildunderlag kan du välja kvittot och bokföra det som Betalat med egna pengar. Fakturor som har betalats med egna pengar kan registreras precis som vanliga leverantörsfakturor i Visma eEkonomi Smart, men du registrerar även Betalning som Betalat med egna pengar.

Registrera inköp som betalats med egna pengar