Visma eEkonomi Smart

Kontoanalys

Kontoanalysen hjälper dig att stämma av dina konton och följa upp företagets resultat. Den hjälper dig också att enklare hitta felaktiga transaktioner, såsom felkonteringar och felaktigt registrerade belopp.

Välj räkenskapsår eller datumintervall för vald rapport. Det finns tre olika rapporter att arbeta med i vyn Bokföring - Kontoanalys och dessa kan sparas som pdf och/eller skrivas ut.

Huvudbok

I huvudboken visas en sammanställning av alla bokföringskontons saldon och de verifikationer som bokförts på respektive konto. För att enklare hitta uppgifter i huvudboken finns flera urvalsmöjligheter.

Du kan välja göra urval och/eller sökning på:

  • konto
  • bokföringsdatum - datumperioden kan sträcka sig över mer än ett räkenskapsår
  • dokumenttyp
  • fritext i fältet Sök
  • projekt

Du kan välja att söka på ett eller flera urval tillsammans. Exempelvis kan du kombinera sökfält för fritext med bokföringsdatum och dokumenttyp.

Du kan välja att gå in och titta på en verifikation i listan genom att klicka på den. När raden expanderas kan du välja mellan Öppna, Kontering och Korrigera momskod.

Balansräkning

I en balansräkning visas företagets tillgångar och skulder för den period och de urval du valt. Datumperioden får inte sträcka sig över mer än ett räkenskapsår. Den visar uppgifter på hur dina tillgångar såg ut vid till exempel årets början, vad som skett under året och resultatet vid årets slut. Balansräkningen visar företagets tillgångar, eget kapital och företagets skulder. Om du inte har låst företagets bokföring för den period du gjort urvalet för, visas texten "Preliminär balansräkning".

Klickar du på ett konto i balansräkningen öppnas huvudboken där alla verifikationer som är relaterade till saldot i balansräkningen visas.

Resultaträkning

I en resultaträkning visas en sammanställning av alla konton där inkomster eller utgifter bokförts. Resultaträkningen visar hur ditt företags resultat ser ut för den valda perioden och totalt för hela året. Om du arbetar med resultatenheter kan du även göra urval på detta. Perioden du väljer får inte sträcka sig över mer än ett räkenskapsår. Om du inte har låst företagets bokföring för den period du gjort urvalet för, visas texten Preliminär resultaträkning.

Klickar du på ett konto i resultaträkningen öppnas huvudboken där alla verifikationer som är relaterade till saldot i resultaträkningen visas.

Relaterade avsnitt

Skapa manuell verifikation
Skapa en korrigeringsverifikation
Rätta avvikande datum
Rätta felaktig momskod kopplad till ett bokföringskonto
Rapporter
Korrigera en verifikation i Visma eEkonomi

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...