Visma eEkonomi Smart

Resultatenheter och kostnadsbärare

I Visma eEkonomi Smart kan du använda dig av Resultatenheter och Kostnadsbärare. En resultatenhet används för att kunna följa upp din verksamhet mer detaljerat genom att bokföra kostnader och intäkter på en specifik enhet eller inventarie. Har du en lastbil där du vill se exakt vilka kostnader som den för med sig och vilka intäkter som den genererar, kan du göra det med hjälp av resultatenheter.

I programmet kan du använda upp till tre grupper av resultatenheter. Varje grupp måste namnges och under gruppen anger du de kostnadsbärare som tillhör enheten och som du vill göra uppföljning på.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...