Visma eEkonomi Smart

Arbetsgivardeklaration på individnivå

När alla lönekörningar i en period är klara ska du skicka in en arbetsgivardeklaration. Du skapar arbetsgivardeklarationen under Lön - Arbetsgivardeklaration. Här sammanställs också alla deklarationer som bokförts och visas i en lista.

Några viktiga datum:

1 januari, 2019

Reglerna om arbetsgivardeklaration på individnivå träder i kraft för alla företag, oavsett hur många anställda företaget har och vilken bransch det tillhör.

17 januari, 2019

Sista dagen att lämna in arbetsgivardeklaration för lönekörningen gjord i december 2018.

31 januari, 2019

Sista dagen att lämna in kontrolluppgifter för lönekörningar gjorda under 2018.

 

12 februari, 2019

Sista dagen att lämna in arbetsgivarrapport för lönekörningen gjord i januari 2019. Från och med den här rapporten är det arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) som lämnas in.

  När du skapar arbetsgivardeklarationen kommer Visma eEkonomi Smart automatiskt välja den gamla typen av rapport för lönekörningar gjorda 2018 och den nya typen på individnivå för lönekörningar gjorda 2019.
Kontrolluppgifterna som ska lämnas in 31 januari 2019, är de sista kontrolluppgifter som ska lämnas till Skatteverket. Därefter ersätts de av arbetsgivardeklaration på individnivå. För de anställda innebär det att de löpande kan se sina värden för bruttolön, skatt och förmåner direkt på Mina sidor på Skatteverkets webbplats.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...