Arbetsgivardeklaration

När alla lönekörningar i en period är klara ska du skicka in en arbetsgivardeklaration. Du skapar arbetsgivardeklarationen under Lön - Arbetsgivardeklaration. Här sammanställs också alla deklarationer som bokförts och visas i en lista. För de anställda innebär det att de löpande kan se sina värden för bruttolön, skatt och förmåner direkt på Mina sidor på Skatteverkets webbplats.

Inlämnandet av månadsvisa arbetsgivardeklarationer gäller nästan alla företag, men det finns några undantag. Om du t.ex. är administratör för en idrottsförening som betalar ut en mindre ersättning till idrottsutövare (under 23 250 SEK för inkomståret 2019), eller har anställda som fått mindre än 1000 SEK utbetalt för inkomståret, kan du välja att skicka in kontrolluppgifter till Skatteverket. Läs mer på Skatteverkets webbplats.

Relaterade avsnitt

Skapa och skicka arbetsgivardeklaration
Ångra skapad arbetsgivardeklaration
Lön
Kontrolluppgifter

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.