Visma eEkonomi Smart

Inventarier

Under Bokföring - Inventarier kan du hantera ditt företags inventarier. Inventarier kan vara stolar, bord, datorer, större maskiner men även mark och byggnader. Programmet hanterar linjära avskrivningar som kan göras månadsvis eller årsvis.

Det finns flera fördelar med att använda ett inventarieregister. Du får koll på dina inventarier och när de köptes. Detta har du stor nytta av när du sedan ska göra årsavstämning i programmet, då kommer de flesta uppgifter att finnas med och programmet kan sköta avskrivningen. Om olyckan är framme, till exempel vid brand eller stöld, har du alltid en aktuell lista över vilka inventarier som fanns vid det aktuella tillfället.

Visma eEkonomi Smart följer reglerna för räkenskapsenlig avskrivning.

Olika sorters inventarier

Det finns två olika sorters inventarier, dels de som kostnadsförs direkt och dels de inventarier som man gör avskrivningar på. De inventarier som köps in till ett pris lägre än ett halvt prisbasbelopp eller har en användningstid på tre år eller kortare ska kostnadsföras direkt. De inventarier som ska kostnadsföras direkt registrerar du med Inventariekontering - Korttidsinventarier.

Prisbasbeloppet är ett belopp som används för att beräkna olika förmåner och avgifter. Det ändras varje år och avsikten är att det ska spegla inflationen.

Inventarier med ett högre inköpspris än ett halvt prisbasbelopp och en användningstid på fyra år eller mer, räknas som en tillgång och därför kan avskrivningen fördelas på flera år.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...