Projekt

Om du vill arbeta med projekt aktiverar du funktionen under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsinställningar. Där kan du även göra en inställning för att få påminnelser om att lägga till projekt när du registrerar fakturor och verifikationer.

Du kan använda dig av Projekt när du vill följa upp delar av din verksamhet mer detaljerat och över flera räkenskapsår. När du skapar en ny kundfaktura eller registrerar en leverantörsfaktura kan du ange ett eller flera projekt som fakturan tillhör. På så vis får du uppföljning av alla intäkter och kostnader för projektet.

Under Bokföring - Projekt kan du få fram historik och resultat för de olika projekten. Det finns också möjlighet att ta fram balans- och resultatrapporter baserade på ett eller flera projekt under Bokföring - Rapporter.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.