Visma eEkonomi Smart

Bildunderlag

Under Inköp – Bildunderlag kan du koppla olika underlag till händelser i Visma eEkonomi Smart. Det kan till exempel vara en bild på ett kvitto som du kopplar till en verifikation i bokföringen eller en leverantörsfaktura i pdf-format som du kopplar till leverantörsfakturan du registrerar i Visma eEkonomi Smart.

Med apparna Visma eEkonomi och Visma Scanner kan du eller din kund ta en bild på ett kvitto eller en leverantörsfaktura och sedan skicka underlaget till Visma eEkonomi Smart. I appen anger du om det är en faktura eller ett kvitto som underlaget avser.

Du kan även föra över underlag manuellt till Visma eEkonomi Smart, antingen genom att dra och släppa underlag från till exempel Utforskaren, ett mejl eller genom att ladda upp en befintlig fil.

Alla överförda underlag visas under Inköp – Bildunderlag. Under Ej kopplade bilder visas de underlag som ännu inte är kopplade till någon händelse. Under Kopplade bilder visas alla underlag som du har kopplat till en händelse. Du kan söka efter underlag från en särskild period eller leverantör.

Vill du ha hjälp med att infoga, koppla eller ångra kopplingen till ett underlag? Läs mer i avsnitten Infoga underlag, Koppla underlag och Radera bild.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...