Visma eEkonomi Smart

Kontoplan

Listan Kontoplan visar bokföringskontona för det valda räkenskapsåret och hittas under Inställningar - Kontoplan i Visma eEkonomi Smart. Förändringar som görs i kontoplanen påverkar bara det aktuella året, inga uppgifter på tidigare räkenskapsår berörs.

Momskoden styr på vilken rad i momsredovisningen som kontot summeras. Läs mer om momskoder och hur de används i avsnittet Moms.

Du kan även importera kontoplaner från andra program. Läs mer i avsnittet Importera eller exportera kontoplan.

I avsnittet Registrera leverantörsfaktura hittar du några av de vanligaste utgifterna och vilka konton du bokför dem på.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...