Räkenskapsår och IB

Inställningarna för räkenskapsår öppnas genom att välja Inställningar och sedan välja Räkenskapsår och IB i menyn.

I listan Räkenskapsår visas alla skapade räkenskapsår. När du skapat ett räkenskapsår kan du registrera olika typer av affärshändelser på det, exempelvis bokföra verifikationer och skapa fakturor. Datumet på din verifikation styr vilket räkenskapsår den bokförs i. Du behöver alltså inte själv byta år om du jobbar med två år samtidigt, t ex vid ett nytt räkenskapsår.

Första gången du skapar ett räkenskapsår kan du i redigeringsläget ange eventuella ingående balanser för kontoklass 1 och 2. Observera att det bara går att lägga till ingående balans för det första räkenskapsåret.

När ditt första räkenskapsår är avslutat och det är dags att skapa ytterligare ett förs de ingående balanserna för dessa konton över automatiskt. För att lägga in ingående balanser markerar du det första året och klickar på Ingående balans, sedan skriver du kontonas ingående saldon och klickar på Spara.

Debetsaldon skrivs som positiva och kreditsaldon med ett minustecken framför.

Har du arbetat i ett annat program tidigare kan du importera de ingående balanserna via en SIE1-fil.

Låser du räkenskapsåret kan inga verifikationer bokföras utan att räkenskapsåret låses upp igen.

Skillnaden mellan att låsa räkenskapsåret från Inställningar - Räkenskapsår och IB och låsningen av perioder under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter, är att den låsningen av perioder fortfarande tillåter dig att bokföra på den sista dagen av räkenskapsåret.

Notera att när du skriver ut rapporterna Balansräkning, Resultaträkning, Verifikationslistan och Huvudboken kommer de ha markeringen Preliminär när bokföringsperioder som är ingår i urvalet är olåsta.

Exempel:
Du har lagt upp ett nytt räkenskapsår med start 1 januari och har bokfört transaktioner och låst bokföringsperioderna för januari och februari. Du har dock inte låst räkenskapsåret för föregående år ännu, eftersom ditt bokslut inte är helt klart. Idag är det 3:e mars och du bestämmer dig för att skriva ut balansräkningen för februari. Även om du har låst bokföringsperioderna för januari och februari, kommer balansräkningen att vara preliminär, eftersom föregående år ännu inte är låst.

Relaterade avsnitt

Kontoplan
Lägg till nytt konto

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Sökord: Öppningsbalansräkning