Visma eEkonomi Smart

Startsida

Läs om de senaste nyheterna i Nytt i Visma eEkonomi Smart.

Startsidan är det första som möter dig när du loggar in i Visma eEkonomi Smart. Det är först när du registrerar fakturor och in- och utbetalningar i programmet som det händer något på startsidan.

Varje gång du skapar en faktura eller bokför en händelse uppdateras företagets resultat direkt på startsidan. Diagrammen ger dig en överblick av hur det går för ditt företag på vecko- och månadsbasis.

Rapporter

Du hittar skrivarsymbolen i menyn högst upp i Visma eEkonomi Smart. När du klickar på ikonen kan du söka efter olika rapporter och välja vilka du vill se.

Skapa ny

Under Skapa ny finns genvägar till de vanligaste aktiviteterna i programmet. Det här är den snabbaste vägen om du exempelvis vill skapa en ny faktura.

Diagrammen

Kund- och leverantörsfakturor

Med tydliga stapeldiagram kan du enkelt överblicka dina fakturor per vecka eller per månad. Gröna staplar visar inkommande betalningar och röda staplar utgående betalningar. Staplarna är ofärgade till dess att fakturorna är betalda. Med ett klick på stapeln kan du direkt se vilka fakturor som är betalda eller obetalda.

Likviditetsprognos

Likviditetsprognosen ger dig en bild av hur mycket pengar företaget kommer att ha tillgängligt de kommande veckorna och månaderna.

Prognosen beräknas på dagens saldo på dina bankkonton plus dina väntade inbetalningar för de kundfakturor som ännu inte har förfallit. Från detta dras väntade utbetalningar för leverantörsfakturor, löner, moms och skatter.

Intäkter, kostnader och resultat

Här visas resultatet beräknat på intäkter minus kostnader. Om du klickar på staplarna specificeras de bakomliggande kostnaderna och intäkterna ytterligare i ett cirkeldiagram. Om du klickar på en av delarna i cirkeldiagrammet kan du se vad som har bokförts på respektive konto.

Tips

Här visas nyheter och tips om programmet.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...