Visma eEkonomi Smart

Uppsägning av ditt abonnemang

Om du säger upp ditt abonnemang av Visma eEkonomi Smart kan du inte längre arbeta i programmet. Den som har behörighet som administratör för företaget kommer att ha tillgång till en läsversion där all tidigare tillagd information finns att se. Läsversionen är tillgänglig när du loggar in på vismaspcs.se. Förutom att titta på din information kan du exportera en SIE-fil, skriva ut dina kundfakturor och rapporter.

Uppsägning av Visma eEkonomi Smart registreras och skickas via Hantera dina avtal och abonnemang. På sidan du kommer till väljer du Uppsägning av serviceavtal och fyller i de efterfrågade uppgifterna.

Efter uppsägning

Lagstiftning kräver att räkenskapsinformation arkiveras i minst sju år. De tre första åren ska bokföringen sparas i sitt originalformat. Därefter ska den sparas i ytterligare fyra år men kan då sparas i annat format.

Enligt avtalet sparas din räkenskapsinformation i originalformat i Visma eEkonomi Smart i sju räkenskapsår, om du vill spara uppgifterna längre måste du skriva ut materialet eller spara det i annat format. Om du ska fortsätta arbeta i ett annat ekonomiprogram kan du skapa en SIE-fil för att ersätta vissa rapporter.

Du kan redan nu säkerställa att du har det du behöver. Du behöver inte vänta tills du inte längre har tillgång till Visma eEkonomi Smart, vilket för närvarande sker sju år efter sista räkenskapsårets utgång.

Per räkenskapsår ska du skriva ut följande:

Balansräkning Urval på bokföringsdatum så att hela räkenskapsåret omfattas. Välj även att konton ska visas.
Behandlingshistorik Urval på bokföringsdatum så att hela räkenskapsåret omfattas.
Huvudbok Urval på bokföringsdatum så att hela räkenskapsåret omfattas. Välj inget konto eftersom det innebär att alla konton kommer inkluderas.
Obetalda kundfakturor Urval per den sista i räkenskapsåret.

Obetalda leverantörsfakturor Urval per den sista i räkenskapsåret.
Resultaträkning Urval på bokföringsdatum så att hela räkenskapsåret omfattas. Välj även att konton ska visas.
Verifikationslista Urval på bokföringsdatum så att hela räkenskapsåret omfattas. Sorterad efter verifikationsnummer.
Samtliga kundfakturor i systemet Om du inte har skrivit ut dem under det löpande arbetet sedan tidigare.

Alla rapporter öppnas och skrivs ut i antingen pdf- eller CSV-format i Visma eEkonomi Smart. Du kan själv bestämma om du vill arkivera i pdf- eller CSV-format eller om du vill skriva ut till papper. Oavsett vilket du väljer måste du vara säker på att det arkiveras på ett varaktigt och säkert sätt.

Rapporterna Balansräkning, Huvudbok, Verifikationslista och Resultaträkning kan ersättas av en SIE4-export per räkenskapsår från Visma eEkonomi Smart. Detta gäller om du kommer att fortsätta din verksamhet i ett annat bokföringsprogram där SIE4-filer kan läsas in och motsvarande rapporter kan skrivas ut vid förfrågan.

Det som är listat här är den information som finns i Visma eEkonomi Smart som anses som räkenskapsinformation. Det är inte en komplett lista över all den räkenskapsinformation som du behöver arkivera. Exempelvis måste man bland annat spara årsbokslut/årsredovisning samt alla underlag till verifikationer som till exempel kvitton, leverantörsfakturor och så vidare.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...