Bokföra försäljning av anläggningstillgång

Du kan bokföra försäljningen av anläggningstillgången antingen med en manuell verifikation eller genom att skapa en kundfaktura. Välj det alternativ som passar dig bäst och följ stegen i instruktionerna nedan.

Observera att instruktionerna gäller företag som använder faktureringsmetoden som bokföringsmetod.

Relaterade avsnitt

Anläggningstillgångar
Åtgärder för anläggningstillgångar