Kopiera manuell verifikation

Att kopiera en verifikation är en tidsbesparande funktion om du ofta bokför liknande verifikationer. Det är bara verifikationer av typen Manuell verifikation som kan kopieras.

  1. Välj Bokföring - Verifikationer.

Du kan bara kopiera de manuella verifikationer som finns i listan.

  1. Välj den verifikation i listan du vill kopiera.
  2. Välj Åtgärder - Kopiera för att skapa en ny verifikation som är baserad på alla uppgifter från den kopierade verifikationen.
  3. Ändra datum så det stämmer överens med verifikatet och välj Bokför.

Relaterade avsnitt

Verifikationer
Skapa manuell verifikation