Gör manuell reskontrabokning av fakturor

Med funktionen reskontrabokning kan du registrera kund- och leverantörsfakturor skapade utanför Visma eEkonomi Smart via en manuell verifikation. När verifikationen bokförs visas fakturorna som obetalda under Kundfakturor och Leverantörsfakturor. Observera att en faktura som skapats med funktionen för reskontrabokning inte har artikelrader. För att göra en manuell reskontrabokning måste du först aktivera inställningen Använd reskontrabokning av fakturor i företagsinställningarna.

  1. Gå till Bokföring - Verifikationer.
  2. Välj Ny verifikation.
  3. Skriv in Datum och Beskrivning.
  4. Välj Konto. För att registrera en kundfaktura använd bokföringskonto 1510. För leverantörsfakturor använder du 2440.

Observera att du kan behöva ändra inställningarna för dessa bokföringskonton så att manuell registrering tillåts. Inställningen görs under Inställningar - Kontoplan för varje konto som du vill kunna göra manuella registreringar på.

  1. Klicka på ikonen i fältet nedanför kolumnrubriken Faktura.
  2. Välj Skapa reskontrafaktura och skriv in fakturauppgifterna.

Observera att om du anger ett negativt belopp under Totalbelopp, skapas en kreditfaktura istället.

  1. Välj Spara.

Fakturan är nu sparad preliminärt och kopplad till verifikationsraden. Om du tar bort verifikationsraden, tar du även bort den preliminära fakturan.

  1. Lägg till verifikationsrader att kontera fakturan mot.
  2. Välj Bokför.

Verifikationen bokförs därefter på kontot och den skapade fakturan listas som obetald i listorna för Kundfakturor eller Leverantörsfakturor.