Ta bort eller makulera en preliminär verifikation

Vissa verifikationer som inte är inkluderade i en låst bokföringsperiod har statusen Preliminär och kan makuleras eller tas bort. De verifikationer som du kan makulera eller radera är Manuella verifikationer.

Trots att en verifikation endast är preliminär kan den inte makuleras eller tas bort om den innehåller följande rader:

 • när raden bokförts mot Kundfordringar (1510) och är kopplad till en kundfaktura.
 • när raden bokförts mot Leverantörsskulder (2440) och är kopplad till en leverantörsfaktura.
 • när raden bokförts mot konto Övriga egna insättningar (2018) och företaget är en enskild firma.
 • om raden bokförts mot ett Kassa- eller bankkonto (19-serien).

Makulera en verifikation

 1. Välj Bokföring - Verifikationer.
 2. Välj verifikationen du vill makulera.
 3. Välj Redigera.
 4. Radera alla raderna genom att klicka på ikonen med minustecknet till höger eller sätt beloppet till noll.
 5. Välj Spara.

Verifikationen visas i verifikationslistan som Makulerad. Verifikationsnumret finns kvar och kan återanvändas. För att återanvända verifikationen, öppnar du den och lägger till datum, beskrivning och de bokföringskonton transaktionen ska bokföras mot.

Ta bort en verifikation

Du kan ta bort den sista verifikationen i varje bokföringsserie om den uppfyller kriterierna för att ändras och makuleras.

 1. Välj Bokföring - Verifikationer.
 2. Välj verifikationen du vill ta bort.
 3. Välj Åtgärder - Ta bort.

En verifikation är inte preliminär och kan inte ändras om:

 • den är en korrigeringsverifikation eller är kopplad till en korrigeringsverifikation.
 • periodiseringar har genomförts på verifikationen.
 • verifikationen är inkluderad i en momsrapport som är bokförd.
 • den gäller en kvittning av fakturor eller bokförd som befarad eller konstaterad kundförlust.

Relaterade avsnitt

Ändra preliminära verifikationer
Skapa en korrigeringsverifikation
Ändra resultatenhet, transaktionstext eller projekt