Verifikationer

I programdelen Bokföring - Verifikationer visas alla bokförda verifikationer. När du klickar på en rad i listan fälls den ut och visar mer information om verifikationen. Du kan öppna ursprungsdokumentet om du vill titta på det. Du kan också välja olika Åtgärder om du till exempel vill skapa en korrigeringsverifikation. Vilka åtgärder som visas beror på vilken typ av verifikation det är. För att skriva ut en verifikation väljer du verifikation och sedan Skapa PDF. Skriv sedan ut filen som skapats.

Sortera listan, välj period och skriv ut verifikationslista.

Du kan välja ett räkenskapsår eller datum för listan. Genom att klicka i kolumnrubrikerna kan listan sorteras så att de visar verifikationerna i den ordning du vill ha dem.

Vill du skriva ut en verifikation väljer du Skapa pdf. Därefter öppnar du pdf-filen och skriver ut den.

Verifikationsserier

Under Inställningar - Företagsinställningar, fliken Bokföringsuppgifter anger du vilka verifikationsserier som ska användas i programmet. Med hjälp av verifikationsserierna kan du sedan göra urval på t.ex. Bokföring - Verifikationer. Fördelen med att använda olika verifikationsserier är att transaktioner av en viss typ av blir enklare att spåra.

Periodiseringar

Om du använder funktionen Periodisera för att dela upp kostnader kan du se kommande periodiseringar under Bokföring - Verifikationer - Kommande periodiseringar. En notifiering visas när det är dags att bokföra nästa periodisering.