Momsregler vid import

Om du har handel med länder utanför EU rapporteras detta med den övriga momsen i momsrapporten till Skatteverket.

Beskattningsunderlaget för inköp från land utanför EU ska redovisas i ruta 50, Beskattningsunderlag vid import. Den utgående momsen redovisas då i rutorna 60-62, Utgående moms på import 25%, 12%, 6%, beroende av vilken momssats importen gäller.

Den ingående momsen redovisas som vanligt i ruta 48, Ingående moms att dra av.

Uppgifterna om beskattningsunderlag och moms kommer från Tullverket och du kan läsa mer om de nya reglerna på Skatteverkets hemsida.

BAS-gruppen har också gett förslag för vilka konton som kan användas:

Kontonr Kontobenämning Deklaration
2615 Utgående moms import av varor 25% 60
2625 Utgående moms import av varor 12% 61
2635 Utgående moms import av varor 6% 62
4545 Beskattningsunderlag vid import 25% 50
4546 Beskattningsunderlag vid import 12% 50
4547 Beskattningsunderlag vid import 6% 50
4549 Motkonto beskattningsunderlag import Ingen momskod

Du kan ändra momskod på dina konton genom att klicka på Redigera på kontot under Inställningar - Kontoplan.

Bokföringsexempel

När fakturan från din leverantör kommer bokförs den som vanligt (på konton utan någon momskod), exempelvis:

Förslag på konto Beskrivning Momsruta Debet Kreditera
4000 Inköp av varor -- 50 700  
2440 Leverantörsskulder --   50 700

När tullräkningen kommer, bokförs beskattningsunderlaget och momsen.

Beskattningsunderlag enligt tullräkning 50 700 kronor (överensstämmer i detta fall med inköpskostnaden men det är inte alltid så).

Förslag på konto Beskrivning Momsruta Debet Kreditera
4545 Beskattningsunderlag vid import 25% 50 40 500  
4547 Beskattningsunderlag vid import 6% 50 10 200  
4549 Motkonto beskattningsunderlag import --   50 700
2615 Utgående moms import av varor 25% 60   10 125
2635 Utgående moms import av varor 6% 62   612
2645 Debiterad ingående moms 48 10 737