Moms

Vad är moms?

Moms är en mervärdesskatt som betalas till Skatteverket för omsättning av inköp och tjänster. Nästan alla företag lägger till moms vid försäljning av sina varor eller tjänster. Efter avslutad momsperiod ska all ingående och utgående moms sammanställas och redovisas. När du har skapat en momsredovisning i Visma eEkonomi Smart kan du ladda upp den som en fil till Skatteverket.

Läs mer om hur du skapar, kontrollerar, bokför och skickar din momsredovisning i:

Checklista - momsredovisning för aktiebolag

Checklista - momsredovisning för enskild firma

Utgående och ingående moms

I momsredovisningen skiljer man på utgående och ingående moms.

  • Utgående moms är momsen på alla varor och tjänster ditt företag säljer. Den moms dina kunder betalar ska företaget i sin tur betala ut till Skatteverket.
  • Ingående moms är momsen på alla varor och tjänster du köper in till ditt företag. Den moms ditt företag betalat på inköpta varor har företaget rätt att få tillbaka från Skatteverket.

Momsen är därför varken en kostnad eller en intäkt för ditt företag.

När du säljer för mer pengar än du köper in, kommer företaget att få betala pengar till Skatteverket eftersom den utgående momsen då är högre än den ingående. Utgående moms - ingående moms = moms att betala/få tillbaka.

Relaterade avsnitt

Skapa momsredovisning
Vanliga problem och lösningar - moms

Vad är moms?

Sökord: moms, momsredovisning, ingående moms, utgående moms