IdrottOnline

Integrationen mellan Visma eEkonomi och IdrottOnline är tillgänglig för idrottsföreningar. Med integrationen får du en effektiv fakturering och full kontroll på alla medlemsavgifter.

Tänk på hantera alla dina medlemmar och avgifter i IdrottOnline. Om du registrerar medlemmar och avgifter i IdrottOnline som redan finns i Visma eEkonomi i form av kunder och artiklar, kommer dessa att dyka upp som dubbletter i Visma eEkonomi när du kör igång faktureringen från IdrottOnline. För att undvika detta kan du inaktivera de kunder och artiklar som blivit dubbletter.