Registrera utbetalning från Zettle

Med integrationen mellan Visma eEkonomi Smart och Zettle by PayPal, kommer din Zettle-försäljning automatiskt bokföras dagligen. Observera att transaktionsavgifterna förs över med tre dagars fördröjning. Avgifterna bokförs dock alltid på det datum då transaktionen genomfördes.

Hur ofta du får utbetalningar från Zettle beror på ditt avtal med Zettle. När du får betalt från Zettle till ditt bankkonto ska du matcha transaktionen mot försäljningstransaktionerna som bokförts i Visma eEkonomi Smart.

  1. Välj Kassa- och bankhändelser.
  2. Välj det konto du fått in betalningen på.

Har du en aktiv bankkoppling finns din bankhändelse redan i listan Bankhändelser på kontoutdraget. Om du saknar bankkoppling välj Ny bankhändelse och lägg till det utbetalda beloppet från Zettle.

  1. Klicka på bankhändelsen och välj Matcha.
  2. Välj bokföringshändelsen Övrig insättning och inkomsttyp Egen kontering.
Din försäljning via Zettle har bokförts automatiskt av programmet. Du ska nu bokföra betalningen från Zettle. Det gör du mot det bokföringskonto som programmet bokfört fordran från Zettle på. Standardinställningen är att fordran bokförs mot konto 1580. Om du är osäker på vilka konton som transaktionsavgifterna och din fordran mot Zettle bokförts på, kan du kontrollera det under Inställningar - Företagsinställningar - Grunduppgifter.
  1. Bokför betalningen enligt informationen ovan.

Notera att utbetalningen från Zettle är en klumpsumma som kan bestå av flera olika typer av transaktioner. Det kan exempelvis finnas avgifter eller bonus som ska bokföras mot andra konton än de för fordran mot kortutgivare och transaktionsavgift.

  1. Välj Bokför.

Relaterade avsnitt

Aktivera integration mot Zettle by PayPal
Avsluta/inaktivera integration till Zettle by PayPal

Sökord: insättning från iZettle, insättning från Zettle, pengar från iZettle, pengar från Zettle, bokför iZettle, bokför Zettle, Zettle by PayPal