Skapa en korrigeringsverifikation

Om verifikationen är preliminärst att göra korrigeringar genom att öppna verifikationen och redigera den. Läs mer i avsnittet Ändra preliminära verifikationer.

Om verifikationen inte längre är preliminär kan du rätta beloppet eller ett felaktigt bokföringskonto genom att skapa en korrigeringsverifikation.

Om du upptäcker ett fel i bokföringen i en månad som är låst, ska du bokföra en korrigeringsverifikation i den olåsta månad som du håller på att bokföra i när du hittar felet.

Om du håller på med momsredovisningen när du upptäcker att du har bokfört på fel konto eller med fel belopp så avbryter du detta arbete och börjar om igen med momsrapporten när ändringarna har gjorts.

  1. Välj Bokföring - Verifikationer.
  2. Välj den avvikande verifikationen.
  3. Välj Åtgärder - Skapa korrigeringsverifikation.

I fönstret som öppnas kan du ändra belopp eller bokföringskonto.

  1. Markera rutan intill raden som ska korrigeras. En ny korrigeringsverifikation visas sedan under de valda raderna.

Om det inte finns någon ruta att markera kan det bero på att det handlar om en verifikation som programmet skapat automatiskt.

  1. Välj datum för korrigeringsverifikationen.
  2. Gör dina ändringar.
  3. Välj Bokför.

Tänk på att datumet på korrigeringsverifikationen kan påverka en tidigare avslutad och redovisad momsperiod. Du bör då gå tillbaka och ångra den momsredovisning som påverkas och skapa en ny.

Du kan läsa mer om hur du korrigerar verifikationer med ett felaktigt belopp, datum eller konto i Vanliga problem och lösningar.

Relaterade avsnitt

Skapa manuell verifikation
Avvikelser momsredovisning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.