Visma eEkonomi Smart

Skapa kontrolluppgifter

Kontrolluppgifterna som ska lämnas in senast den 31 januari 2019 är de sista kontrolluppgifter du lämnar till Skatteverket. I fortsättningen räcker det att månadsvis lämna in arbetsgivardeklaration på individnivå. Läs mer i Arbetsgivardeklaration på individnivå.

För att kunna skicka kontrolluppgifter till Skatteverket måste du skapa en XML-fil.

 1. Välj Lön - Kontrolluppgifter.
 2. Välj Ny kontrolluppgift för att skapa en kontrolluppgift för året.
 3. Lägg till en kontaktperson samt deras telefonnummer och e-postadress.
 4. Välj Spara kontaktperson.
 5. Öppna kontrolluppgifter

Alla anställda som har fått lönebesked hos företaget under det valda året visas i en lista. För att visa alla anställda som enbart har ett anställningsavtal registrerat men inte mottagit något lönebesked via eEkonomi Lön i det valda året, markera rutan Visa även anställda utan kontrolluppgifter.

 1. Välj en anställd och öppna kontrolluppgifterna för att kontrollera att informationen för den anställda är korrekt.

Eventuella ändringar görs direkt på kontrolluppgiften. Genom att välja Återställ tar du bort alla manuella ändringar så att kontrolluppgifterna enbart visar summor från lönebesked skapade i eEkonomi Lön.

 1. Välj Spara.

När du har granskat kontrolluppgifterna är nästa steg att skicka rapporterna till respektive anställd.

 1. Välj vilken anställd du vill skicka uppgifterna till genom att markera rutorna i kolumnen Anställd.
 2. Välj Pdf under kolumnen Åtgärder.

Notera att det inte är tillåtet enligt GDPR att skicka mejl som innehåller personuppgifter av känsligt slag utan att mejlet är krypterat.

 1. Välj Ladda ner och skicka.

När kontrolluppgifterna har skickats till de anställda är nästa steg att skicka en rapport för året till Skatteverket.

 1. Markera inkomståret som du ska rapportera för i listan Kontrolluppgifter.
 2. Välj Ladda ner fil och välj var du vill spara filen på din dator.
 3. Välj Till Skatteverket för att öppna Skatteverkets webbplats. Där kan du ladda upp filen.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...