Visma AutoInvoice scanningstjänst och Visma Scanner

Visma AutoInvoice

Visma AutoInvoice är en tjänst som du kan använda både för att skicka och ta emot fakturor. Hur du skickar fakturor via Visma AutoInvoice kan du läsa mer om i avsnittet Visma AutoInvoice.

När du har markerat Ta emot e-faktura i Företagsinställningarna kommer alla leverantörsfakturor som är skickade till dig som e-faktura att skickas direkt till Visma eEkonomi Smart. Du hittar mottagna e-fakturor under fliken Inköp - Leverantörsfakturor, fliken Utkast. Fakturor som kommer via brev eller mejl måste registreras i programmet som vanligt.

Använder du dig av scanningstjänsten görs både utskrivna fakturor och pdf-fakturor om till e-fakturor och skickas direkt till ditt ekonomiprogram.

Priserna för AutoInvoice och scanningtjänsten hittar du på vismaspcs.se.

e-faktura Din leverantör skickar e-faktura från sitt program till ditt Visma eEkonomi Smart.
Utskriven faktura Fakturan skickas till vår scanningscentral, görs om till e-faktura och skickas till ditt Visma eEkonomi Smart.
Faktura som pdf Fakturan mejlas till vår scanningscentral, görs om till e-faktura och skickas till ditt Visma eEkonomi Smart.

Relaterade avsnitt

Ta emot e-faktura
Gör om utskrivna fakturor till e-fakturor

Visma Scanner

Med appen Visma Scanner kan du använda mobilen för att fota dina leverantörsfakturor. Fotona kan sedan överföras till Visma eEkonomi Smart och användas som underlag när du registrerar fakturan i programmet. Observera att det fortfarande är leverantörsfakturan som gäller som originalhandling och att den måste arkiveras av ditt företag.

Utskriven faktura utan QR-kod Fotografera fakturan med Visma Scanner. Registrera fakturan i Visma eEkonomi Smart och koppla fotot till fakturan. Appen skickar fotot till Inköp – Bildunderlag.
Utskriven faktura med QR-kod Med appen Visma Scanner läser du först av QR-koden och fotograferar sen fakturan. Appen skickar fotot och data från  QR koden till Visma eEkonomi Smart. Du hittar bilder och data från QR koden under Inköp - Bildunderlag. När du klickar på bildunderlaget öppnas vyn Ny faktura där uppgifter som faktura- och förfallodatum, belopp, moms, valuta, organisationsnummer och namn automatiskt lästs in via QR-koden.
Faktura som pdf Mejla pdf-fakturan till din Visma Scanner-adress. Du hittar adressen under i-symbolen i appen under Inställningar - Inkommande e-post. Appen skicka fakturan till Inköp - Bildunderlag där du kopplar den till fakturan när du registrerar den.

Börja använda Visma Scanner

För att komma igång med appen måste du ha ett konto och logga in på vismaspcs.se.

  1. Ladda ned Visma Scanner-appen från App Store eller Google Play.
  2. Logga in i appen med samma inloggningsuppgifter som du använder för att logga in på vismaspcs.se.

För att appen ska kunna skicka bilder till Visma eEkonomi Smart måste administratören av företagets tjänster gå in på vismaspcs.se och ge alla som ska använda Visma Scanner tillgång till tjänsten.

  1. Ge tillgång till alla som ska använda Visma Scanner. Logga in på vismaspcs.se, klicka på företagsnamnet i övre högra hörnet och välj Användare.

Relaterade avsnitt

Visma Scanner

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.