Visma AutoInvoice scanningtjänst

Visma AutoInvoice är en tjänst som du kan använda både för att skicka och ta emot fakturor. Du kan läsa mer om hur du skickar fakturor via Visma AutoInvoice i avsnittet Visma AutoInvoice.

När du har aktiverat att du vill ta emot e-fakturor under Appar och tillval, kommer alla leverantörsfakturor som skickas som e-fakturor att registreras automatiskt i Visma eEkonomi Smart. Du hittar dina mottagna e-fakturor under fliken Utkast under Inköp - Leverantörsfakturor. Fakturor som skickas som pdfeller brev måste vanligtvis läggas in i programmet manuellt.

Om du använder scanningtjänsten skickas alla dina leverantörsfakturor till en central och omvandlas till e-fakturor, som sedan läggs direkt in i programmet.

Priserna för AutoInvoice och skanningtjänsten hittar du på vismaspcs.se.

E-faktura Din leverantör skickar e-faktura från sitt program till ditt Visma eEkonomi Smart.
Utskriven faktura Fakturan skickas till vår scanningscentral, görs om till e-faktura och skickas till ditt Visma eEkonomi Smart.
Faktura som pdf Fakturan mejlas till vår scanningscentral, görs om till e-faktura och skickas till ditt Visma eEkonomi Smart.

Visma AutoInvoice scanningtjänst skiljer sig från appen Visma Scanner, som används till att fotografera, spara och skicka kvitton och fakturor digitalt till Visma eEkonomi Smart. Du kan läsa mer om den här appen i avsnittet Visma Scanner.

Relaterade avsnitt

Ta emot e-fakturor

Relaterade avsnitt

Visma Scanner

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.