Kopiera lönebesked

Att kopiera ett lönebesked kan vara en tidsbesparande funktion om du ofta skapar liknande lönebesked. Det finns också möjlighet att under Lön - Anställda lägga till uppgiften Återkommande lön på varje lönebesked på varje anställd om du har återkommande händelser.

  1. Välj Lön - Lönebesked.
  2. Välj Bokförda lönebesked.
  3. Välj det lönebesked i listan du vill kopiera.
  4. Välj Åtgärder - Kopiera. Nu skapas ett nytt lönebesked som är baserat på alla uppgifter från det kopierade lönebeskedet.
  5. Gör de ändringar du vill på lönebeskedet.
  6. Gör något av följande val när du arbetat klart med lönebeskedet:
Bokför och skapa pdf Lönebeskedet bokförs och en pdf-fil skapas.
Bokför och skicka till app. Det visas enbart om den anställde använder Visma Employee-appen. Ing
Spara utkast Lönebeskedet sparas under fliken Pågående lönebesked och du kan fortsätta arbeta med det senare.

Relaterade avsnitt

Skapa lönebesked
Makulera lönebesked
Lönebesked

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.