Skapa lönebesked

För att kunna skapa ett lönebesked måste den anställde vara upplagd i registret under Lön - Anställda.

  1. Välj Lön - Lönebesked.
  2. Välj Nytt lönebesked.
  3. Ange utbetalningsdatum.
  4. Markera eller avmarkera rutan Skapa lönebesked för samtliga anställda beroende på om du vill skapa lönebesked för alla anställda eller en enskild.
  5. Välj Spara.

I listan under Pågående lönebesked visas nu de anställda som du har valt att skapa lönebesked för.

  1. Välj den anställde vars lönebesked du vill arbeta med.
  2. Välj Öppna.
  3. Kontrollera att utbetalningsdatumet stämmer och lägg till fler lönearter om det behövs.
  1. Gör något av följande val när du arbetat klart med lönebeskedet:
Bokför och skapa pdf Lönebeskedet bokförs och en pdf-fil skapas.
Bokför och skicka till app. Det visas enbart om den anställde använder Visma Employee-appen. Ingen pdf skapas då.
Spara utkast Lönebeskedet sparas under fliken Pågående lönebesked och du kan fortsätta arbeta med det senare.

Det skapade lönebeskedet visas nu under fliken Bokförda lönebesked i fönstret Lönebesked med status Ej utbetald. Lönebeskedet kommer även att vara tillgänglig i appen Visma Employee.

  1. Logga in på din internetbank och utför betalningen till dina anställda när samtliga lönebesked är utskrivna och bokförda.

När betalningen blivit registrerad på företagskontot i Visma eEkonomi Smart och inläst i programmet kan du matcha transaktionen i Kassa- och bankhändelser med bokföringshändelsen Löneutbetalning.

Lägg till anteckningar

Du kan också lägga till en anteckning på en anställd som en egen påminnelse. Anteckningen sparas på det bokförda lönebeskedet. De anställda som har en anteckning kopplade till sig är markerade med en symbol i listvyn. Läs mer om anteckningar i avsnittet Anteckningar och meddelanden.

Sökord: löneart, lönearter

Relaterade avsnitt

Lön
Kopiera lönebesked
Makulera lönebesked
Beräkna och bokför semesterlöneskuld
Beräkna semesterlön

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Sökord: lönespecifikation, lönespecifikationer