Ångra eller ändra en leverantörsfaktura

Genom att välja Åtgärder - Ångra faktura på en leverantörsfaktura som ska krediteras kan du spara en hel del tid. När du ångrar en faktura skapas en ny faktura som automatiskt kvittas mot leverantörsfakturan.

Du kan inte välja Ångra faktura om leverantörsfakturan är helt eller delvis betald. Då måste du istället skapa en kreditfaktura manuellt och kvitta den mot den betalda fakturan. Om du har en aktiv bankkoppling och fakturorna antingen skickas till banken automatiskt eller ingår i en betalningsfil, kommer det inte gå att ångra fakturan om den redan har skickats eller ingår i en betalningsfil.

  1. Gå till Inköp - Leverantörsfakturor - Obetalda leverantörsfakturor.
  2. Välj den faktura du vill ångra.
  3. Välj Åtgärder - Ångra faktura. Programmet skapar sedan en ny faktura som kvittas mot den valda leverantörsfakturan.

Om du har lagt in fel faktura- elllodatum på fakturan, vill ange ett annat konto eller om du vill ta bort eller lägga till rader behöver du inte ångra fakturan. Du kan göra dessa ändringar direkt på fakturan. Fakturan kan redigeras så länge den inte ingår i en momsrapport eller en låst period. För att aktivera den här inställningen går du in på Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter.

Relaterade avsnitt

Registrera leverantörsfaktura
Registrera en kreditfaktura från en leverantör
Ta bort periodisering av leverantörsfaktura

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.