Gör manuell reskontrabokning av fakturor

Med funktionen för att skapa Reskontrafaktura kan du registrera kund- och leverantörsfakturor skapade utanför Visma eEkonomi Smart via en manuell verifikation. När verifikationen bokförs visas fakturorna som obetalda i listorna för Kundfakturor och Leverantörsfakturor. Observera att en faktura som skapats med funktionen för reskontrabokning inte har artikelrader.

  1. Gå till Bokföring - Verifikationer.
  2. Välj Ny verifikation.
  3. Skriv in Datum och Beskrivning.
  4. Välj Konto. För att registrera en kundfaktura använd bokföringskonto 1510. För leverantörsfakturor använder du 2440.

Observera att du kan behöva ändra inställningarna för dessa bokföringskonton så att manuell registrering tillåts. Denna inställning görs för respektive konto under Inställningar - Kontoplan.

  1. Klicka på pilen i kolumnen Kund/Leverantör.
  2. Välj Skapa reskontrabokninguppgifterna. Säkerställ att rutan Skapa reskontrafaktura är markerad.

Observera att om du anger ett negativt belopp under Totalbelopp, skapas en kreditfaktura istället.

  1. Välj Spara.

Fakturan är nu sparad preliminärt och kopplad till verifikationsraden. Om du tar bort verifikationsraden, tar du även bort den preliminära fakturan.

  1. Lägg till verifikationsrader att kontera fakturan mot.
  2. Välj Bokför.

Verifikationen bokförs därefter på kontot och den skapade fakturan listas som obetald i listorna för Kundfakturor eller Leverantörsfakturor.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.