Exportera bokföringsdata (SE-fil)

En SE-fil skapas när du väljer att exportera bokföringsdata. Filen innehåller all bokföringsdata från programmet. Använd exporten för att flytta alla bokföringsverifikationer till eller från Visma eEkonomi Smart.

  1. Välj Inställningar - Import och export.
  2. Välj SIE - import och export av bokföringsdata.
  3. Välj Ny export.
  4. Välj det räkenskapsår som du vill exportera.
  5. Välj Exportera.

Nu skapas en SIE-fil som du kan spara.

Om du exporterar bokföringsuppgifter för att dela med din redovisningsbyrå rekommenderar vi att du istället bjuder in din redovisningsbyrå till ett samarbete med informationsdelning direkt inne i Visma eEkonomi Smart. Läs mer i Starta ett samarbete med en redovisningsbyrå.

Relaterade avsnitt

Inställningar
Importera bokföringsdata (SI- eller SE-fil)

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.