Skicka betalningsfil (LB-fil)

Om du vill betala dina leverantörsfakturor via betalningsfil, kan du använda dig av en LB-fil Du kan läsa mer om vilka inställningar du måste göra för att skicka betalningsfiler i avsnittet Gör inställningar för leverantörsbetalningsfil (LB-fil).

En betalningsfil kan endast skapas för fakturor i kronor. Kreditfakturor kan endast väljas om de balanseras mot en debetfaktura som är på samma eller högre belopp.

  1. Gå till Inställningar - Import och export.
  2. Välj Skapa betalningsfil för leverantörsfakturor (LB-fil).
  3. Välj Ny export.

Nu visas de leverantörsfakturor som inte skickats via LB-fil tidigare. I listan kan du välja att avmarkera en faktura om den inte ska ingå i filen och du kan även ändra betaldatum.

  1. Välj Exportera för att skapa filen.
  2. Spara filen på din dator.
  3. Logga in på din internetbank för att läsa in filen.

Relaterade avsnitt

Gör inställningar för leverantörsbetalningsfil (LB-fil)

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.