Omstart av företag

Den här checklistan kan hjälpa dig spara tid om du måste göra en omstart av ditt företag i Visma eEkonomi Smart. Uppgifterna som lagts till i Lön kommer inte raderas, men alla andra uppgifter kommer raderas när du gör en omstart. Läs igenom checklistan innan du gör en omstart av ditt företag.

En omstart kan endast göras av en programadministratör. Du kan se vem som är administratör genom att logga in på vismaspcs.se. Du hittar uppgifterna i Företagsinställningar.

Om du har startat om ditt företag kan du nu få tillgång till en läsversion med företagets bokföringshistorik. Funktionerna för omstart och arkivering av företag hittar du under Inställningar - Företagsinställningar - Grunduppgifter.

Före och efter en omstart av företaget i Visma eEkonomi Smart

Före

 • Inaktivera synkronisering med Visma Webshop

Det här gör du under Inställningar - Företagsinställningar - Grunduppgifter.

 • Inaktivera synkronisering med iZettle

Det här gör du under Appar och tillval till vänster i menyn och under iZettle klickar du på Inaktivera.

 • Exportera registrena som du vill behålla (läs mer i Importera eller exportera register).
  • Artiklar
  • Kundregister
  • Leverantörsregister
  • Resultatenheter
  • Kontoplan
 • Exportera en SIE-fil om du vill behålla de bokförda verifikationerna.
 • Skriv ut obetalda fakturor om du använder dig av kontantmetoden.
 • Ej kopplade bilder kommer fortfarande finnas tillgängliga under Bildunderlag efter omstarten. Kopplade bilder sparas på samma plats som ej kopplade bilder.
 • Ansök om rot och rut från Skatteverket för betalda kundfakturor.
 • Om du har sparat egna inställningar eller mallar för något av följande, måste detta läggas till igen efter omstart:

  • Bokföringsförslag
  • Inventariekontering
  • Artikelkontering

  Standardinställningar och mallar finns kvar även efter omstart.

 • Inaktivera bankkoppling (kontakta supporten för hjälp)

Efter

 • Aktivera bankkoppling (kontakta supporten för hjälp)
 • Kontoutdraget hämtas dagen efter att bankkopplingen åter har aktiverats.

 • Importera dina register
 • Importera SIE-filen
 • Aktivera integration mot Visma Webshop
 • Aktivera intergration till iZettle
 • Lägg till inventarier
 • Lägg till bokföringsförslag
 • Lägg till inventariekontering
 • Lägg till artikelkontering
 • Lägg till periodiseringar
 • Om du importerar en SIE-fil måste framtida periodiseringar läggas till. Justera återstående belopp. Öppna de importerade verifikationerna för att lägga till periodiseringar.

 • När du använder kontantmetoden kan du lägga till dina obetalda kund- och leverantörsfakturor som nya fakturor.

Om du importerar en SIE-fil och använder dig av faktureringsmetoden kommer betalningar av fakturor att registreras på kontona 1510/1518 och 2440/2448 beroende på vilket bokföringskonto du har använt. Gå till Bokföring - Kontoanalys för att se vilka konton kundfordringar och leverantörsskulder registreras på.

Relaterade avsnitt

Företagsinställningar

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.