Matcha utbetalning från skattekontot mot momsredovisning

När pengarna dras från ditt skattekonto ska transaktionen bokföras och matchas mot de redovisningar och deklarationer som du skickat Skatteverket. Följ stegen nedan, för att matcha den betalda skatten mot din momsredovisning, arbetsgivardeklaration och preliminärskatt för perioden utbetalningen gäller.

  1. Gå till Kassa- och bankhändelser.
  2. Välj konto Skattekonto.
  3. Importera eller lägg till nya transaktioner om det inte redan är gjort.
  4. Välj Ny skattehändelse.
  5. Lägg till betalningen till/från ditt skattekonto och lägg till en referens. Välj Pengar ut om du har betalat skatt och Pengar in om du fått skatt tillbaka.

När du jobbar med löneutbetalning och ska bokföra arbetsgivardeklarationen hittar programmet automatiskt en bankhändelse som matchar din skattehändelse. Du kan därför hoppa direkt till steg 9 och bokföra löneutbetalningen.

  1. Välj Matcha på den nya transaktionen.
  2. Under Bokföringshändelse väljer du den redovisning som betalningen avser. Till exempel Momsredovisning eller Arbetsgivardeklaration.
  3. Under Välj vilken ska du nu kunna välja redovisningen som är underlag för skattebetalningen.
  4. Välj Bokför. När hela beloppet för betald skatt är matchat mot de redovisningar som är skapade i Visma eEkonomi Smart, balanserar kontona för perioden.

Relaterade avsnitt

Matcha skatt- och bankhändelser
Månadsavstämning Skattekonto