Starta ett samarbete med en redovisningsbyrå

Både du och redovisningsbyrån kan inleda samarbetet. Om redovisningsbyrån inleder samarbetet aktiverar de inställningen för samarbetet i något av programmen Visma Advisor eller Visma Byråstöd och du får sedan ett e-postmeddelande med inbjudan. Om redovisningsbyrån inte arbetar i Visma Advisor eller Visma Byråstöd kan du istället själv starta samarbetet genom att bjuda in redovisningsbyrån via stegen som beskrivs nedan. Här kan du läsa mer om att Samarbeta med bokföring och fakturering.

  1. Välj Appar och tillval.
  2. Under fliken Tillval, välj Bjud in redovisningskonsult eller revisor.
  3. Välj fliken Bjud in redovisningskonsult.
  4. Välj knappen Bjud in redovisningsbyrå.
  5. Lägg till redovisningsbyråns kontaktuppgifter i formuläret som öppnas.

För att hitta och ange din redovisningsbyrås kontaktuppgifter kan du gå till fliken Tillval under Appar och tillval och välja Hitta redovisningsbyrå. Välj knappen Hitta redovisningsbyrå och sök efter redovisningsbyrån i fönstret som öppnas. Alla tillgängliga redovisningsbyråer inom ditt angivna intervall listas då med tillhörande kontaktuppgifter under kartvyn.

  1. Välj Skicka inbjudan.

Redovisningsbyråns kontaktperson får då ett e-postmeddelande med en aktiveringslänk som ger åtkomst till Visma eEkonomi Smart och ditt företag. Skulle du behöva skicka länken igen kan du göra det från Appar och tillval.

Observera att det inte är samma sak att starta ett samarbete med en redovisningsbyrå som att bjuda in en revisor att granska din bokföring. När du samarbetar med en redovisningsbyrå gör du det för att få hjälp och råd med att registrera fakturor, lägga in verifikationer, redovisa moms osv. I det här fallet får din redovisningsbyrå fullständig åtkomst till ditt företag i Visma eEkonomi Smart. Båda parterna kan arbeta med att registrera bokföringshändelser och ta del av samma uppgifter i realtid.

När du bjuder in en revisor gör du det för att revisorn ska kunna granska företagets uppgifter vid årsslutet. När revisorn loggar in kan denne se allt innehåll i ditt företag, skriva ut rapporter samt exportera SIE-filer och andra register. Revisorn kan dock inte registrera eller ändra något i företagets bokföring. Syftet är enbart att göra granskning, dvs. kontrollera att bokföringen följer de lagar och regler som gäller.

Relaterade avsnitt

Aktivera samarbete i Visma eEkonomi från Visma Advisor
Aktivera samarbete i Visma eEkonomi från Visma Byråstöd
Avsluta samarbete med en redovisningsbyrå
Registrera revisor som användare