Anteckningar och meddelanden

Anteckningar

I Visma eEkonomi Smart kan du lägga till anteckningar. En anteckning kan användas som en kom ihåg-lapp. Du väljer om anteckningen ska kopplas till exempelvis en verifikation, ett dokument, en kund eller om det ska vara en fristående anteckning.

Det som har en anteckning kopplad till sig är markerat med en ikon i listvyn. Du klickar på ikonen för att öppna anteckningen. Om du inte längre vill visa anteckningen kan du dölja den genom att välja Klar i anteckningsfönstret.

Om ni är flera som arbetar i programmet kan alla anteckningar läsas och redigeras av alla användare. Om någon gör en ändring i en anteckning visas det genom att datumet för ändringen markeras med fetstil. Detta gäller endast anteckningar som inte är kopplade till något dokument.

Meddelanden

Om ni är flera användare i programmet kan ni skicka meddelanden till varandra. Du kan skicka ett meddelande till en eller flera medarbetare och meddelandet kan bara läsas av den/de som är mottagare av meddelandet.

Precis som för anteckningar väljer du om meddelandet ska vara kopplat till exempelvis en verifikation, ett dokument, en kund eller om det ska vara ett fristående meddelande.

Ett dokument som har ett meddelande kopplat till sig är markerad med en ikon i listvyn. Du klickar på ikonen för att öppna meddelandet. Om du inte längre vill visa meddelandet kan du dölja det genom att välja Klar i meddelandefönstret.