Startsida

Startsidan är det första som möter dig när du loggar in i Visma eEkonomi Smart. Varje gång du skapar en faktura eller bokför en händelse uppdateras företagets resultat direkt på startsidan. Diagrammen ger dig en överblick av hur det går för ditt företag på vecko- och månadsbasis.

Rapporter

Du hittar skrivarsymbolen i menyn högst upp i Visma eEkonomi Smart. När du klickar på ikonen kan du söka efter olika rapporter och välja vilka du vill se.

Rapporter

Skriva ut rapporter

Skapa ny

Under Skapa ny finns genvägar till de vanligaste aktiviteterna i programmet. Det här är den snabbaste vägen om du exempelvis vill skapa en ny faktura.

Skapa kundfaktura

Skapa och skicka kundfaktura (som e-faktura)

Kund- och leverantörsfakturor

Med tydliga stapeldiagram kan du enkelt överblicka dina fakturor per vecka eller per månad. Gröna staplar visar inkommande betalningar och röda staplar leverantörsfakturor. Staplarna är ofärgade till dess att fakturorna är betalda. Med ett klick på stapeln kan du direkt se vilka fakturor som är betalda eller obetalda.

Intäkter, kostnader och resultat

Här visas resultatet beräknat på intäkter minus kostnader. Om du klickar på staplarna specificeras de bakomliggande kostnaderna och intäkterna ytterligare i ett cirkeldiagram. Om du klickar på en av delarna i cirkeldiagrammet kan du se vad som har bokförts på respektive konto.

Likviditetsprognos

Likviditetsprognosen ger dig en bild av hur mycket pengar företaget kommer att ha tillgängligt de kommande veckorna och månaderna. Den beräknas på dagens saldo på dina bankkonton plus dina väntade inbetalningar. Från detta dras väntade utbetalningar för leverantörsfakturor, löner, moms och skatter.

Tänk dock på att informationen kan bli missvisande om du har många eller gamla förfallna fakturor som inte blivit matchade. För bästa resultat är det rekommenderat att du matchar alla förfallna fakturor i programmet.

Beräkningsformel:
Aktuellt saldo på samtliga konton + obetalda kundfakturor som förfallit - obetalda leverantörsfakturor som förfallit - obetalda momsinbetalningar - ej utförda löneutbetalningar - obetald löneskatt - obetalda sociala avgifter.