Beräkna semesterlön

Den lagstadgade semesterrätten är i Sverige 25 dagar. Enligt semesterlagen har alla som arbetar rätt till semester oavsett anställningsform. Det spelar alltså ingen roll om dina anställda är vikarier, timanställda eller tillsvidareanställda. Det finns däremot en del undantag, exempelvis för de som sommarjobbar.

Lagen säger att semesterrätten är 25 dagar, men det som avgör hur många dagars betald semester den anställde har rätt till är hur mycket denne har arbetat under intjänandeåret. Den som har jobbat hela året får 25 dagars betald semester.

Semesterår och intjänandeår

Semesteråret sträcker sig vanligtvis från den 1 april till 31 mars. Då är intjänandeåret föregående år. Det är alltså hur mycket den anställde jobbat mellan 1 april och 31 mars år 1, som avgör hur mycket betald semester denne har rätt till år 2.

Ett annat vanligt alternativ för semesterperiod är 1 januari till 31 december. Då kan intjänandeåret även vara innevarande år, vilket innebär att de anställda tjänar in sin semesterlön samma år som de tar ut den och får därmed en del av semesterdagarna under året i förväg.

Det finns två sätt att beräkna semestertillägget: sammalöneregeln och procentregeln. Du kan läsa mer om de två sätten och se exempel nedan.

För säsongs- eller extraanställda vill du kanske istället betala ut semesterersättning.

Relaterade avsnitt

Skapa lönebesked
Beräkna och bokför semesterlöneskuld
Vanliga problem och lösningar - lön

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.