Beräkna och bokför semesterlöneskuld

Under året tjänar dina anställda in semesterdagar. Semesterdagar den anställde tjänat in men ännu inte tagit ut är företagets skuld till den anställde. Semesterskulden du bokför vid årets slut ska motsvara den kostnad företaget får när semesterdagarna betalas ut. Skulden ska visa både företagets skuld till de anställda för semester samt arbetsgivaravgifter beräknat på semesterskulden som senare kommer att betalas till Skatteverket. Skulden delas därför upp på två bokföringskonton i balansräkningen.

Använd bokföringsförslag

När du räknat ut företagets semesterlöneskuld skapar du en manuell verifikation där du använder bokföringsförslaget Bokning av semesterlöneskuld, detta görs oftast i samband med bokslutet. Om semesterskulden ökar ska bokföringskonto 2920 Upplupna semesterlöner krediteras och konto 7290 Förändring av semesterlöneskuld debiteras. Konto 2941 - Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter krediteras och konto 7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder debiteras med den framräknade arbetsgivaravgiften.

Hur värdet av semesterdagarna eller semesterersättningen ska räknas fram hittar du i hjälpavsnittet Beräkna semesterlön.

Beräkna skulden så här

För att räkna fram semesterlöneskulden behöver du göra det i två steg.

  1. Räkna ut värdet för de dagar den anställde har kvar att ta ut samt intjänade under året.
  2. Räkna därefter fram arbetsgivaravgiften för semesterdagarna.

Relaterade avsnitt

Skapa lönebesked
Beräkna semesterlön
Vanliga problem och lösningar - lön

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.