Skapa lönebesked

För att kunna skapa ett lönebesked måste den anställde vara upplagd i registret under Lön - Anställda.

  1. Välj Lön - Lönebesked.
  2. Välj Nytt lönebesked.
  3. Ange utbetalningsdatum.
  4. Markera eller avmarkera rutan Skapa lönebesked för samtliga anställda beroende på om du vill skapa lönebesked för alla anställda eller en enskild.
  5. Välj Spara.

I listan under Pågående lönebesked visas nu de anställda som du har valt att skapa lönebesked för.

  1. Välj den anställde vars lönebesked du vill arbeta med.
  2. Välj Öppna.

Längst ner på sidan kan du ange den nettolön du vill att den anställda ska få och beräkna vad bruttolönen blir genom att välja knappen Beräkna lön före skatt. Taxeringsvärdena som används är alltid från aktuellt inkomstår och inte enligt det utbetalningsdatum som står på lönebeskedet.

Medan lönebeskedet är öppet behöver du också säkerställa att utbetalningsdatumet är korrekt och eventuellt lägga till fler lönearter.

  1. Välj ett av följande val när du är klar med lönebeskedet:
Bokför och skapa pdf Lönebeskedet bokförs och en pdf-fil skapas.
Bokför och skicka till app. Det visas enbart om den anställde använder Visma Employee-appen. Ingen pdf har skapats.
Spara utkast Lönebeskedet sparas under fliken Pågående lönebesked och du kan fortsätta arbeta med det senare.

Det skapade lönebeskedet visas nu under fliken Bokförda lönebesked i fönstret Lönebesked med status Ej utbetald. Lönebeskedet kommer också finnas tillgängligt i Visma Employee-appen.

  1. Om du arbetar med bankkoppling kommer du få valet att exportera lönebeskeden och skicka dem direkt till banken för betalning. Läs mer i avsnittet Skicka betalning av lönebesked med bankkoppling. Annars loggar du in på internetbanken och utför betalningen till dina anställda när samtliga lönebesked är utskrivna och bokförda.

När betalningen blivit registrerad på företagskontot i Visma eEkonomi Smart och inläst i programmet kan du matcha transaktionen i Kassa- och bankhändelser med bokföringshändelsen Löneutbetalning.

Lägg till anteckningar

Du kan också lägga till en anteckning på en anställd som en egen påminnelse. Anteckningen sparas på det bokförda lönebeskedet. De anställda som har en anteckning kopplade till sig är markerade med en symbol i listvyn. Läs mer om anteckningar i avsnittet Anteckningar och meddelanden.

Sökord: löneart, lönearter

Relaterade avsnitt

Lön
Kopiera lönebesked
Makulera lönebesked
Beräkna och bokför semesterlöneskuld
Beräkna semesterlön

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.

Sökord: lönespecifikation, lönespecifikationer, löneart, lönearter, lönebesked