Skapa och skicka arbetsgivardeklaration

Från och med 1 januari 2019 ska alla svenska företag lämna in arbetsgivardeklaration på individnivå. Arbetsgivardeklarationerna ersätter de årliga kontrolluppgifterna som användes före 2019.

Inlämnandet av månadsvisa arbetsgivardeklarationer gäller nästan alla företag, men det finns några undantag. Om du t.ex. är administratör för en idrottsförening som betalar ut en mindre ersättning till idrottsutövare (under 23 800 SEK för inkomståret 2021), eller har anställda som fått mindre än 1000 SEK utbetalt för inkomståret, kan du välja att skicka in kontrolluppgifter till Skatteverket. Läs mer om detta på Skatteverkets webbplats.
  1. Välj Lön - Arbetsgivardeklaration.
  2. Välj Skapa ny.

Värdena för den valda perioden hämtas sedan från lönekörningen och baseras på de lönebesked som skapats för perioden.

  1. Välj Period och kontrollera att dina Kontaktuppgifter är korrekta.

Vill du titta på innehållet i arbetsgivardeklarationen innan du bokför den, välj Förhandsgranska.

I PDF:en visas först summan av den skatt och arbetsgivaravgift som företaget betalar. Sen följer individuppgifter var varje anställd, med specifikation av bruttolön, skatter, förmåner etc.

Om filen innehåller felaktiga uppgifter kan du ångra den och rätta felen på lönebeskeden och därefter skapa en ny arbetsgivardeklaration.

  1. Välj Bokför.

En notifiering visas med det verifikationsnummer som är kopplat till arbetsgivardeklarationen.

Följ följande steg för att skapa en fil att skicka till Skatteverket:

  1. Välj den arbetsgivardeklaration du vill skapa en eSKD-fil för som du sedan ska skicka elektroniskt till Skatteverket.
  2. Välj Åtgärder - Skapa fil.
  1. Ladda upp filen till Skatteverket. Du kan gå till uppladdningssidan genom att välja Till Skatteverket.
För att kunna skicka en fil till Skatteverket måste du ha ett avtal med Skatteverket. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Observera att du kan endast skapa arbetsgivardeklarationer om du har lagt till en eller flera lönebesked inom den valda perioden.

Läs mer om hur arbetstgivardeklarationen fylls i, ruta för ruta.

Relaterade avsnitt

Arbetsgivardeklaration
Ångra skapad arbetsgivardeklaration
Lön

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.