Periodisera leverantörsfaktura

Du kan använda funktionen Periodisering när du arbetar med leverantörsfakturor för att få en mer rättvisande fördelning av dina kostnader. Periodisering använder du om du till exempel betalar hyra för tre månader vid ett tillfälle, men sedan vill fördela kostnaden på de månader som hyran avser.

För att se kommande periodiseringar går du till Bokföring - Verifikationer, fliken Kommande periodiseringar. En notifiering visas när det är dags att bokföra nästa periodisering.

  1. Välj Inköp - Leverantörsfakturor - Ny leverantörsfaktura.
  2. Registrera din leverantörsfaktura och välj Periodisera.

Om du ska periodisera en redan registrerad leverantörsfaktura väljer du fakturan i listan och klickar på Öppna. Välj Åtgärder - Periodisera.

  1. Välj den kostnad som ska periodiseras.
  2. Kontrollera beloppet och gör eventuella justeringar. Beloppet kan bara justeras till ett lägre belopp än totalbeloppet.
  3. Ange det konto som periodiseringen ska bokföras mot.
  4. Ange det datum då första periodiseringen ska genomföras.
  5. Välj det antal månader som kostnaden ska fördelas på.
  1. Välj Spara för att gå tillbaka till leverantörsfakturan. Nu kommer du tillbaka till leverantörsfakturan och de kostnader som är periodiserade visas med kursiv text.

I samband med att leverantörsfakturan bokförs förbereds verifikationer för kommande periodiseringar. En notifiering visas när det är dags att bokföra nästa periodisering.

Relaterade avsnitt

Avsluta periodisering på en leverantörsfaktura
Registrera leverantörsfaktura

Sökord: vilande moms, vilande ingående moms, periodisering