Registrera en kreditfaktura från en leverantör

  1. Välj Inköp - Leverantörsfakturor.
  2. Välj Ny leverantörsfaktura.
  3. Välj leverantör och fakturadatum.
  4. Markera rutan Kreditfaktura.

De inställningar du har gjort på leverantören i leverantörsregistret påverkar vilka fält som visas. Vill du lägga till eller ta bort uppgifter om leverantören klickar du på leverantörens namn och väljer Redigera.

  1. Fyll i fakturauppgifterna.

Krediterar du en faktura från en utländsk leverantör hämtas aktuell valutakurs när du anger fakturadatum. Fakturans totalbelopp ska vara i samma valuta som på kreditfakturan du fått.

  1. Välj det konto som kreditfakturan ska bokföras mot.

Om du har registrerat fakturor på leverantören tidigare föreslås samma kontering som användes senast.

  1. Gör något av följande val när du är färdig med fakturan:
Bokför Leverantörsfakturan bokförs nu och visas under Leverantörsfakturor i listan Obetalda leverantörsfakturor.
Spara utkast Fakturan bokförs inte och sparas under Utkast i fönstret Leverantörsfakturor.

Får du en leverantörsfaktura från ett EU-land är det viktigt att du redovisar både ingående och utgående moms, enligt Skatteverkets regler. Fakturan du får ska vara momsfri, men för att din momsrapport ska bli rätt registrerar du ingående och utgående moms när du bokför fakturan. Mer information hittar du på Skatteverket. Vill du se hur beloppet bokförs i kronor klickar du på Visa bokföring i SEK.

Relaterade avsnitt

Registrera leverantörsfaktura
Matcha utbetalningar manuellt

Sökord: kreditfaktura, kreditera leverantörsfaktura