Bildunderlag

Under Inköp - Bildunderlag kan du läsa in kvitton och leverantörsfakturor och koppla dem till olika händelser i Visma eEkonomi Smart.

Den maximala filstorleken är 10 MB per fil.

Automatisk tolkning

När du läser in en bild på ett kvitto eller en leverantörsfaktura använder programmet sig av artificiell intelligens för att tolka uppgifter som belopp, moms och inköpsställe så att du slipper mata in informationen manuellt. Inlästa underlag visas i en lista och kan sorteras efter datum, leverantörsnamn, belopp och typ.

Digital pärm

Underlag som du läser in sparas och kan sedan kopplas till händelser i din bokföring. Det kan till exempel vara en bild på ett kvitto som du kopplar till en verifikation i bokföringen eller en leverantörsfaktura i pdf-format som du kopplar till leverantörsfakturan du registrerar i Visma eEkonomi Smart. På så vis kommer du alltid åt bilden när du går tillbaka och tittar i din balansräkning, huvudbok och resultaträkning. Bildunderlagen blir som en digital pärm där du alltid kan gå tillbaka till originaldokumentet.

Inläsning av bildunderlag

Det finns flera sätt att läsa in bildunderlag, du kan använda ett eller flera av dem utifrån vad som passar ditt företag bäst. Om du ofta är på språng eller har anställda som behöver redovisa underlag kan ni använda Visma Scanner-appen för att fota underlagen och skicka vidare till Visma eEkonomi. Om du har en fysisk scanner kan du enkelt scanna dokumenten och importera de digitala bilderna till programmet, antingen en åt gången eller flera i taget. Om du har fått bildunderlag via e-post kan du mejla vidare underlagen till Visma eEkonomi eller dra och släppa filerna inne i programmet.

Alla underlag som förts över visas under Inköp - Bildunderlag. Du kan söka efter underlag, filtrera på en specifik period, datum eller användare som laddat upp underlaget samt sortera underlagen efter datum, leverantörsnamn, belopp och typ.